Svenskt Näringsliv: Spelbranschen kräver svar av Skatteverket

Företrädare för dataspelbranschen och flera arbetsgivarorganisationer skickar idag ett öppet brev till Skatteverket. I brevet kräver de att myndigheten klargör hur svenska företag som utvecklar elektroniska tjänster som säljs utomlands, till exempel appar, ska hantera momsinbetalningar.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida.

Comments are closed.