Skatteverkets ställningstaganden: Mervärdesskatt, svenska näringsidkares försäljning av applikationer

Från mervärdesskattesynpunkt är en försäljning av en applikation ett tillhandahållande av en elektronisk tjänst. Tjänsten beskattas i Sverige om den är omsatt inom landet. Avgörande för bedömningen av var en tjänst är omsatt är i vilken egenskap de utländska företagarna (företrädare för marknadsplatserna) agerar.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Comments are closed.