Interpellation: Hållbar lösning om dubbelbeskattning av app-företag av Mats Pertoft (MP)

För företagen räcker det inte med att en delfråga ska diskuteras i EU:s momskommitté om ett tag. Branschen behöver nu ett snabbt och tydligt besked att Sverige ska undanröja momskrav som skulle leda till dubbelbeskattning så att företagen ska kunna fortsätta verka i Sverige.

Jag ställde för två veckor sedan en skriftlig fråga till statsrådet Anders Borg i denna fråga, men fick som enda svar att man arbetar med frågan mot EU-kommissionen. Min fråga till finansministern är:

På vilket sätt avser finansministern agera för att snarast säkerställa att svenska app-företag inte tvingas betala dubbel moms?

läs hela interpellationen här.

Comments are closed.