Svenskt Näringsliv: Regeringen duckar om dubbel moms

– Det är bra om vi får riktlinjer inom EU men regeringen undviker själva huvudfrågan: en dubbel moms ska överhuvudtaget inte kunna uppstå. Momsen är en konsumtionsskatt, inte en företagsskatt. Momsen har ett gemensamt EU-regelverk och därför finns inga dubbelbeskattningsavtal. Sverige är skyldigt att följa EU-fördraget och beakta förbudet mot dubbelbeskattning för att EU:s inre marknad med fri rörlighet ska fungera, säger momsexpert Anna Sandberg Nilsson.

Läs hela artikeln här.

Comments are closed.