EU-parlamentet röstar mot dubbelmoms

– Europaparlamentet har idag stött mitt krav på att dubbel momsbeskattningen inte ska få förekomma för företag som agerar över gränserna. Därmed skapar vi förutsättningar för ökad handel och ekonomisk tillväxt i Europa.

Det säger Gunnar Hökmark vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp EPP, efter att Europaparlamentet idag antagit ett betänkande om modernisering av momsregler för att främja EU:s digitala inre marknad.

– Genom att införa en enda kontaktpunkt (”one-stop-shop”) för moms kan entreprenörer och småföretagare fullgöra sina skyldigheter i verksamhetens ursprungsland. Därmed lägger vi grunden för en digital inre marknad där varor och tjänster kan flöda fritt i Europa.

– Jag kommer fortsätta driva kravet på avskaffning av dubbelmomsbeskattning för att förenkla och underlätta för entreprenörer och företagare som verkar i mer än ett EU land.

Läs mer på Gunnar Hökmarks hemsida här.

Här finns agenda från parlamentet.

Comments are closed.