Fakta om dubbelmoms på appar

Moms är inte är en företagsskatt utan en konsumtionsskatt. Företagen hjälper oavlönat staten att samla in momspengarna, och ska inte drabbas av momskrav från flera olika medlemsländer. Momsreglerna är harmoniserade inom EU och ingen dubbelbeskattning (två länder) ska få förekomma.

När det gäller appar så har telebolag, Itunes, Facebook mfl förmedlare tagit ut moms i det EU-land där kunden, privatpersonen, finns. Skatteverket i Sverige anser dock att det är app-utvecklaren som ska ta ut momsen i det EU-land där app-utvecklaren finns. Företaget Stardoll fick på detta sätt betala dubbel moms i 23 EU-länder. Efter dispens från Regeringen togs dubbelbeskattningen bort.

Problemet har två delar. Den första delen handlar det om vilket EU-land som har rätt att beskatta transaktionerna. Här gör länderna olika bedömningar. De flesta länder tycker att det land där förmedlaren, t ex Itunes finns, ska momsbeskatta. Svenska skatteverket anser att det är Sverige som ska beskatta om app-utvecklaren finns här.

EU-länderna definierar ”förmedlare i eget namn” på olika sätt. Denna fråga kommer att tas upp i EU:s momskommitté och företagen hoppas nu på tydliga riktlinjer därifrån. Ett svar från momskommittén löser dock inte den andra delfrågan, om Sveriges ansvar för att undvika en dubbelbeskattning på momsområdet. Förbudet mot dubbelbeskattning är en förutsättning för att den inre marknaden, med fri rörlighet för varor och tjänster inom EU, ska fungera. Detta är en grundläggande rättsprincip i EU-fördraget.